10 Sifat Wanita Dambaan Umat

Membahas tentang wanita tidak akan ada habisnya. Meskipun Jujurpembahasannya diulang maka tetap akan menemukan hal baru yang seakan belum pernah ada pembahasan sebelumnya. Itulah keunikan dan keistimewaan seorang wanita.

Dalam Alquran surat al-Ahzab [33] ayat 35, Allah SWT menyebutkan sepuluh sifat yang melekat dalam diri seorang wanita yang menjadi dambaan umat. Yang dari rahim wanita seperti itu akan lahir generasi unggul sebagai dambaan umat pula.

Seperti apa sifat wanita yang menjadi dambaan umat itu? Yaitu, pertama, al-muslimat. Wanita yang patuh taat dan tunduk kepada Allah SWT. Dengan karakter seperti itu seorang wanita akan dapat mempertahankan keimanannya meskipun badai menghampirinya.

Kedua, al-mukminat. Yaitu, wanita yang teguh dalam keimanan. Iman menjadi barometer kualitas keislaman seorang wanita. Ia yang menjadi dambaan umat, yang dapat mengaplikasikan nilai-nilai keimanan yang diwujudkan melalui ibadah individual dan sosial dalam kehidupan nyata.

Ketiga, al-qanitat. Yaitu, wanita yang ahli ibadah. Seorang wanita yang istikamah dalam menjalankan ibadah, baik yang wajib maupun sunah, yang dibingkai dengan penuh keikhlasan semata karena-Nya.

Keempat, ash-shadiqat. Yaitu, wanita yang benar (jujur). Seorang wanita yang senantiasi menghiasi diri dengan kejujuran. Jujur dalam hati, lisan, tindakan, dan sikap yang sesuai dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya.

Kelima, ash-shabirat. Yaitu, wanita yang sabar. Seorang wanita yang mampu bersabar dalam berbagai keadaan. Sabar dalam menjalankan perintah-Nya, dalam meninggalkan larangan-Nya, dan dalam menghadapi berbagai bentuk ujian dan cobaan.

Keenam, al-khasyiat. Yaitu, wanita yang khusyuk. Seorang wanita yang dapat menjaga kekhusyuan dalam beribadah kepada-Nya. Sehingga, ia dapat merasakan adanya pengawasan dari-Nya (muraqabatullah).

Ketujuh, al-mutashaddiqat. Yaitu, wanita yang senang bersedekah. Sedekah menjadi salah satu perhiasan diri yang hendaknya dilestarikan oleh setiap wanita. Karena sedekah dapat menarik cinta Allah, para malaikat, dan manusia.

Kedelapan, ash-shaimat. Yaitu, wanita yang rajin berpuasa. Rasul SAW bersabda, “Jika seorang wanita shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, niscaya akan masuk surga dari pintu-pintu yang ia inginkan.” (HR Ibnu HIbban dan Thabrani).

Kesembilan, al-hafidzat. Yaitu, wanita yang menjaga kehormatan. Kemuliaan seorang wanita diukur dari sejauhmana ia dapat menjaga kehormatan dirinya melalui cara berbusana, bertutur kata, berjalan, bergaul, dan yang lainnya.

Kesepuluh, adz-dzakirat. Yaitu, wanita yang banyak berdzikir. Tipe wanita yang selalu istikamah berdzikir dalam berbagai kesempatan, tempat, dan waktu. Sehingga, hatinya senantiasa terpaut dengan Sang Pencipta.

Semoga Allah SWT membimbing kita para wanita untuk istikamah menjaga sepuluh sifat di atas agar dapat melahirkan generasi dambaan umat. Amin. Wallahu a’lam
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hj Siti Mahmudah MPd

Advertisements

Ulama Indonesia bela makam Nabi Muhammad yang hendak digusur oleh Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi berencana menghancurkan makam Nabi Muhammad. Pusara Rasulullah itu terletak di dalam masjid paling suci kedua setelah Masjid Al-Haram di Kota Makkah. Tujuannya untuk memperluas Masjid Nabawi?

makam nabi muhammad
Pembangunan masjid itu memang diperlukan, tapi rencana pemerintah Negeri Dua Kota Suci itu sungguh mencemaskan sebab perluasan bakal dilakukan di sebelah barat, tempat makam Rasulullah bersama dua sahabatnya, Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Rencana ini dinilai bakal membuat banyak pihak murka dan umat Islam bakal bergejolak.

Isu tentang akan dibongkarnya makam Rasulullah ini bukanlah hal yang baru. Sejak puluhan tahun silam, isu ini terus menjadi momok bagi umat Islam. Pada tahun 1924-1925, Arab Saudi dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najed yang beraliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di tanah Haram, sehingga aliran lain tidak diberi ruang dan gerak untuk mengerjakan mazhabnya.

Semasa kepemimpinan Ibnu Saud, terjadi eksodus besar-besaran ulama dari seluruh dunia. Mereka kembali ke negara masing-masing, termasuk para pelajar Indonesia yang sedang mencari ilmu di Arab Saudi.

Aliran Wahabi yang terkenal puritan, berupaya menjaga kemurnian agara dari musyrik dan bid’ah. Maka beberapa tempat bersejarah, seperti rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat, termasuk makam Nabi Muhammad pun hendak dibongkar.

Umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah merasa sangat perihatin kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz.

Komite Hijaz ini merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dipimpin oleh KH Abdul Wahab Chasbullah. Setelah berdiri, Komite Hijaz menemui Raja Ibnu Suud di Hijaz (Saudi Arabia) untuk menyampaikan beberapa permohonan, seperti meminta Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai dengan madzhab yang mereka anut.

Karena untuk mengirim utusan ini diperlukan adanya organisasi yang formal, maka didirikanlah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, yang secara formal mengirimkan delegasi ke Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud.

Adapun lima permohonan yang disampaikan oleh Komite Hijaz, seperti ditulis di situs http://www.nu.or.id tersebut adalah:

Pertama, memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab di negeri Hijaz pada salah satu dari mazhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Atas dasar kemerdekaan bermazhab tersebut hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam shalat Jum’at di Masjidil Haram dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya kitab-kitab yang berdasarkan mazhab tersebut di bidang tasawuf, aqidah maupun fikih ke dalam negeri Hijaz, seperti karangan Imam Ghazali, imam Sanusi dan lain-lainnya yang sudaha terkenal kebenarannya.

Kedua, memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal sebab tempat-tempat tersebut diwaqafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Khaezuran dan lain-lainnya berdasarkan firman Allah “Hanyalah orang yang meramaikan Masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah” dan firman Nya “Dan siapa yang lebih aniaya dari pada orang yang menghalang-halangi orang lain untuk menyebut nama Allah dalam masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya.”

Ketiga, memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia, setiap tahun sebelum datangnya musim haji menganai tarif/ketentuan beaya yang harus diserahkan oleh jamaah haji kepada syaikh dan muthowwif dari mulai Jedah sampai pulang lagi ke Jedah. Dengan demikian orang yang akan menunaikan ibadah haji dapat menyediakan perbekalan yang cukup buat pulang-perginya dan agar supaya mereka tidak dimintai lagi lebih dari ketentuan pemerintah.

Keempat, memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Kelima, Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) memohon balasan surat dari Yang Mulia yang menjelaskan bahwa kedua orang delegasinya benar-benar menyampaikan surat mandatnya dan permohonan-permohonan NU kepada Yang Mulia dan hendaknya surat balasan tersebut diserahkan kepada kedua delegasi tersebut.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komite Hijaz yang merupakan respons terhadap perkembangan dunia internasional ini menjadi faktor terpenting didirikannya organisasi NU. Berkat kegigihan para kiai yang tergabung dalam Komite Hijaz, aspirasi dari umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah diterima oleh raja Ibnu Saud. Makam Nabi Muhammad yang akan dibongkar pun tidak jadi dihancurkan.

Sumber: Merdeka.com Read more at http://yus2812.blogspot.com/2012/06/artikel-terkait-berdasarkan-label.html#XVmm5bGXRQE2RXzt.99

4 Golongan Pria Yang Akan Ditarik Masuk Ke Neraka Oleh Wanita

 ditarik-ke-neraka-300x298
Siapa saja bisa masuk neraka karena perbuatannya namun tahukah kamu jika wanita juga bisa membawa pria masuk ke neraka. Nah berikut ini ada beberapa golongan pria yang akan masuk neraka karena wanita. Mau tahu golongan apa saja itu dan apa kau masuk dalam golongan tersebut simak berikut ini:
1. Ayahnya. Jika seseorang yang bergelar ayah tidak mempedulikan anak perempuannya di dunia. Dia tidak memberikan segala keperluan agama seperti mengajarkan shalat, mengaji, dan sebagainya. Dia membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat. Tidak cukup kalau dangan hanya memberi kemewahan dunia saja. Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anaknya. Duhai lelaki yg bergelar Ayah, bagaimanakah keadaan anak perempuanmu sekarang? Apakah kau mengajar shalat dan shaum (puasa) padanya? Menutup aurat? Pengetahuan agama? Jika tidak terpenuhi, maka bersedialah untuk menjadi bagian dari Neraka.
2. Suaminya. Apabila suami tidak mempedulikan tindak tanduk isterinya. Bergaul bebas. Membiarkan istri berhias diri untuk lelaki yang bukan mahramnya. Jika suami mendiam istri yang seperti itu walaupun suami adalah orang yang alim, suami adalah shalatnya yang tidak pernah bolong, suami adalah yang shaumnya tidak pernah lalai. Maka dia akan turut ditarik oleh isterinya bersama-sama ke dalam Neraka. Duhai lelaki yang bergelar Suami, bagaimanakah keadaan istri tercinta sekarang? Dimanakah dia? Bagaimana akhlaknya? Jika tidak kau jaga mengikuti ketetapan Islam, maka terimalah keniscayaan yang kau akan sehidup semati bersamanya hingga Neraka.
3. Saudara Lelakinya . Apabila ayahnya sudah tiada, tanggungjawab menjaga kehormatan wanita jatuh pada saudara lelakinya (kakak, paman). Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja dan adik atau keponakannya dibiarkan dari ajaran Islam, maka tunggulah tarikan mereka di akhirat kelak. Duhai lelaki yg mempunyai saudara perempuan, jangan hanya menjaga amalmu dan melupakan amanah yang lain. Karena kau juga akan pertanggungjawabkan diakhirat kelak.
4. Anak Lelakinya. Apabila seorang anak laki-laki tidak menasehati Ibunya perihal kelakuan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bila ibu membuat kemungkaran, mengumpat, memfitnah, mengunjing, maka anak itu akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan bersama menemani ibunya di Neraka. Duhai anak lelaki, sayangilah ibumu, nasihatilah dia jika bersalah atau lalai. Karena ibu juga insan biasa, tak lepas dari melakukan dosa. Selamatkanlah dia dari ancaman neraka, jika tidak, kau juga akan ditarik menjadi teman di dalamnya. Betapa hebatnya wanita memasukan pria ke neraka, nah kamu sebagai pria seharunya bisa menjadi pemimpin bagi wanita dan mengajak wanita untuk berbuat baik agar perbuatannya tidak membawa kamu keneraka jahanam.
Sumber :PalingSeru.Com
Copyright © Palingseru.com

5 Nutrisi Penting Untuk Tubuh Yang Sering Diabaikan

Nutrisi penting tubuhUntuk selalu sehat tubuh manusia memerlukan banyak nutrisi yang didapat dari berbagai makanan namun terkadang karena sudah merasa sehat manusia sering mengabaikan masalah nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya.

Nutrisi di dalam tubuh memiliki peran sangat penting dalam menjaga kesehatan manusia sebnarnya semua nutrisi yang ada di dalam makanan semuanya penting namun kita sering mengabaikan beberapa nutrisi yang sebenarnya sangat dibutuhkan.

Nah berikut ini ada beberapa nutrisi penting bagi tubuh yang sering kita abaikan, mau tahu apa aja itu simak berikut ini:

1. Magnesium

Magnesium merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh tanpa ada maknesium kalsium yang kita makan tidak akan bisa diserap tubuh tanpa ada bantuan magnesium padahal kalsium sangat penting dalam kesehatan tulang. Selain itu magnesium juga sangat membatu kesehatan kardiovaskular. Magnesium juga bisa mencegah beberapa penyakit seperti osteoporosis, menjaga tekanan darah, mengatasi insomnia, depresi, dan diabetes.

Makanan yang mengandung magnesium antara lain adalah bubuk kokoa, biji bunga matahari, kacang, buncis, bayam, oatmeal, dan lainnya.

2. Vitamin B6

Vitamin b6 memiliki banyak fungsi di dalam tubuh manusia salah satu fungsinya seperti membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsisaraf. Makanan yang mengandung B6 antara lain adalah daging sapi, daging ayam, ayam kalkun, ketela pohon, pisang, dan bawang putih.

3. Vitamin B12

Kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan anemia, kelelahan, penurunan berat badan, depresi, dan ingatan yang buruk. Hal ini karena vitamin B12 membantu mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang bertanggung jawab memberikan energi. Vitamin ini juga membantu mengontrol sistem saraf dan membuat kulit dan rambut tampak segar. Tak hanya itu, vitamin B12 juga menjaga tubuh dari kemungkinan kanker paru-paru, kanker payudara, dan prostat.

Vitamin B12 terdapat pada beberapa makanan antara lain ikan, kepiting, daging sapi, keju, telur, susu, yogurt, dan tiram.

4. Asam folat

Asam folat merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting untuk tubuh manusia jika kamu kekurangan nutrisi ini maka kamu akan mengalami gejala seperti sakit kepala, kelelahan, lidah yang terasa pahit, dan susah konsentrasi. Selain itu asam folat juga baik untuk mencegah beberapa penyakit seperti jantung, serta mencegah kanker usus besar. Beberapa makanan yang mengandung asam folat adalah brokoli, bayam, stroberi, tomat, jamur, ikan, telur, daging ayam.

5. Vitamin E

Meski kebutuhan vitamin E manusia dalam sehari hanya 15 miligram, kebanyakan orang tidak mencukupinya. Vitamin E berperan sebagai antioksidan dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu menurunkan risiko kanker. Vitamin E juga bisa menurunkan kolesterol, dan menjaga kesehatan kulit dan rambut. Vitamin E juga bagus untuk mata, dan bahkan mencegah penyakit otak seperti Alzheimer.

Vitamin E bisa didapatkan melalui buah alpukat, almond, biji bunga matahari, bayam, kale, minyak atau buah zaitun, dan lainnya.

Itulah beberapa jenis nutrisi yang mungkin juga seringkali Anda lewatkan. Selain memenuhi nutrisi pokok, jangan lupakan nutrisi lain yang juga penting untuk kesehatan tubuh.

Nah itulah beberapa nutrisi penting dalam tubuh manusia yang sering dilupakan oleh kita.

 

 

Sumber : PalingSeru.Com

Misteri Ka’bah Yang Di Ungkap NASA

doa-naik-ke-langit

Ka’bah (Arab: الكعبة) adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Bangunan ini adalah monumen suci bagi kaum muslim (umat Islam). Merupakan bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat atau arah patokan untuk hal hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia seperti salat. Selain itu, merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi pada saat musim haji dan umrah.

Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah adalah pusat dari planet Bumi. Fakta ini telah di diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah. Ketika Neil Amstrong untuk pertama kalinya melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata, “Planet Bumi ternyata menggantung di area yang sangat gelap, siapa yang menggantungnya ?
Para astronot telah menemukan bahwa planet Bumi itu mengeluarkan semacam radiasi, secara resmi mereka mengumumkannya di Internet, tetapi sayang nya 21 hari kemudian website tersebut raib yang sepertinya ada alasan tersembunyi dibalik penghapusan website tersebut.

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka’Bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite ( tidak berujung ), hal ini terbuktikan ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjut terus. Para peneliti Muslim mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka’Bah di planet Bumi dengan Ka’bah di alam akhirat.

Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, ada suatu area yang bernama ‘Zero Magnetism Area’, artinya adalah apabila kita mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub. Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itu lah ketika kita mengelilingi Ka’Bah, maka seakanakan diri kita di-charged ulang oleh suatu energi misterius dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah.

Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Di sebuah musium di negara Inggris, ada tiga buah potongan batu tersebut ( dari Ka’Bah ) dan pihak musium juga mengatakan bahwa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita

(sumber:http://www.harianberita.com/misteri-ka%E2%80%99bah-yang-di-ungkap-nasa.html

Misteri Hajar Aswad dan Rahasia yang Menyelubunginya

Batu Hajar AswadMisteri Hajar Aswad – Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut sebelah Tenggara Ka’bah, yaitu sudut dari mana Tawaf dimulai. Hajar Aswad merupakan jenis batu ‘RUBY’ yang diturunkan Allah dari surga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad terdiri dari delapan keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Batu hitam itu sudah licin karena terus menerus di kecup, dicium dan diusap-usap oleh jutaan bahkan milyaran manusia sejak Nabi Adam, yaitu jamaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji maupun untuk tujuan Umrah.

Hadist Sahih riwayat Imam Bathaqie dan Ibnu ‘Abas RA, bahwa Rasul SAW bersabda:
“Allah akan membangkitkan Al-Hajar (Hajar Aswad) pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat berkata. Ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar”.

Hadis tersebut mengatakan bahwa disunatkan membaca do’a ketika hendak istilam (mengusap) atau melambainya pada permulaan thawaf atau pada setiap putaran, sebagai mana, diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA. Artinya:
“Bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Ka’bah lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Wallahu Akbar”.

ASAL – USUL HAJAR ASWAD

Ketika Nabi Ibrahim a.s bersama anaknya membangun Ka’bah banyak kekurangan yang dialaminya. Pada mulanya Ka’bah itu tidak ada bumbung dan pintu masuk. Nabi Ibrahim a.s bersama Nabi Ismail mau membangunnya dengan meninggikan bangunannya dan mengangkut batu dari berbagai gunung. setelah bangunan Ka’bah itu hampir selesai, ternyata Nabi Ibrahim masih merasa kekurangan sebuah batu lagi untuk diletakkan di Kaabah.

Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail, “Pergilah engkau mencari sebuah batu yang akan aku letakkan sebagai penanda bagi manusia.”

Kemudian Nabi Ismail a.s pun pergi dari satu bukit ke satu bukit untuk mencari batu yang baik dan sesuai. Ketika Nabi Ismail a.s sedang mencari batu di sebuah bukit, tiba-tiba datang malaikat Jibril a.s memberikan sebuah batu yang cantik. Nabi Ismail dengan segera membawa batu itu kepada Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ibrahim a.s. merasa gembira melihat batu yang sungguh cantik itu, beliau menciumnya beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim a.s bertanya, “Dari mana kamu dapat batu ini?”

Nabi Ismail berkata, “Batu ini kuterima dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu (Jibril).”

Nabi Ibrahim mencium lagi batu itu dan diikuti oleh Nabi Ismail a.s. Sehingga sekarang Hajar Aswad itu dicium oleh orang-orang yang pergi ke Baitullah. Siapa saja yang bertawaf di Ka’bah disunnahkan mencium Hajar Aswad.

Perhatikan Rahasia Besar Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan Sebelumnya

1. Satu riwayat Sahih dinyatakan: “HajarAswad dan Makam Ibrahim berasal dari batu-batu ruby surga yang kalaulah tidak karena sentuhan dosa-dosa manusia akan dapat menyinari antara timur dan barat. Setiap orang sakit yang memegangnya akan sembuh dari sakitnya”

Dulunya batu Hajar Aswad itu putih bersih, tetapi akibat dicium oleh setiap orang yang datang menziarahi Ka’bah, ia menjadi hitam seperti terdapat sekarang. Wallahu a’alam.

2. “‘Barangsiapa menunaikan ibadah haji, dan ia tak berbuat rafats dan fasik, maka ia kembali (suci dan bersih) seperti anak manusia yang baru lahir dari perut ibunya.” (Muttafaqun alaihi).

3. Mencium hajar aswad pada saat Haji Di Baitullah tidak dapat diwakilkan, Ia menjadi penyedot Dosa tanpa kita sadari, alangkah beruntungnya orang yang bisa menyentuh, mengusap dan memegangnya.

Hadis Siti Aisyah RA mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda:
“Nikmatilah (peganglah) Hajar Aswad ini sebelum diangkat (dari bumi). Ia berasal dari surga dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat”.

Akhir kata, Kita semua tahu jika Hajar Aswad hanyalah batu yang tidak memberikan mudorat atau manfaat, begitu juga dengan Ka’bah, ia hanyalah bangunan yang terbuat dari batu. Akan tetapi apa yang kita lakukan dalam prosesi ibadah haji tersebut lebih baik kita niatkan sekedar mengikuti ajaran dan sunnah Nabi SAW.

Umar bin Khatabpun juga pernah mengatakan “Aku tahu bahwa kau hanyalah batu, kalaulah bukan karena aku melihat kekasihku Nabi SAW menciummu dan menyentuhmu, maka aku tidak akan menyentuhmu atau menciummu”

Jadi apa yang dikerjakan berjuta juta umat islam, scientis muslim, dan orang -orang yang pandai bukanlah menyembah Batu seperti yang banyak dituduhkan kaum yang picik sekali akalnya. Karena ada rahasia besar dibalik setiap perilaku Nabi Muhammad saw dan sebab tentu saja apa yang dilakukan oleh beliau pastilah berasal dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam firmanNya : “Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (QS. An-Najm : 53 ) “

Allaaahu Akbar, Tiada Ilah lagi Yang Berhak DiSembah Selain Allah dan Saya (Penulis) Bersaksi bahwa Muhammad Saw adalah Utusan Allah. Muhammad hanyalah seorang Rosul, Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rosul.

Mulai Detik Ini mari kita mencoba berperilaku sebagaimana Nabi Muhammad, mencontohnya dalam segala tindak tanduk, makan, minum, berpakaian, hingga tidurnya, sekalipun kita tidak mengerti rahasia besar di sebaliknya.

sumber : PalingSeru.Com

Apa Itu Introvert, Ambivert dan Ekstrovert ?

Manusia adalah makhluk yang unik dan menyimpan kemampuan luar biasa di balik raganya yang terlihat lemah. Dengan kecerdasannya, manusia bisa menjadi pemimpin di bumi, bulan yang jaraknya sangat jauh pun bisa didatangi berkat teknologi luar angkasa yang maju.

Tak ada habisnya apabila kita membicarakan keunikan manusia, karena semakin dicari-cari akan semakin banyak keunikan yang bisa ditemukan.

Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita mencoba membahas mengenai keunikan kepribadian manusia yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu introvert dan ekstrovert.

Mungkin anda pernah menjumpai seseorang yang pendiam, bersifat tertutup, suka menyendiri dan kelihatannya dia sangat menikmati dengan kesendiriannya itu, serta mempunyai sedikit teman di kehidupannya. Bahkan seringkali orang salah menilai dengan mengatakan dia anak yang sombong, pendiam, tidak berani berhadapan dengan orang, dll. Padahal belum tentu dia demikian adanya. Orang seperti ini biasanya tergolong dalam jenis introvert.

Dan di lain kesempatan saya yakin anda juga akan menemui seseorang yang terlihat sangat ceria dan suka pergi ke pesta, keluyuran, suka nongkrong ramai-ramai, dan sangat suka bergaul dengan orang lain. Banyak orang menilai orang yang bersifat seperti ini adalah orang yang normal. Dan mereka yang memiliki sifat seperti ini dapat digolongkan ke dalam jenis ekstrovert.

Yah, orang cenderung akan suka menganggap bahwa seorang introvert itu aneh, sombong, membosankan, dll. Padahal itu belum tentu juga loh, jangan menilai kacang dari kulitnya yah. Hehe.. Begitu pula seorang introvert tak jarang merasa orang lain menganggapnya seperti sampah. Namun, apakah faktanya memang seperti itu, cobalah anda bertanya pada diri anda masing-masing?

apa itu introvert ekstrovert

Ilustrasi introvert dan ekstrovert

Melihat penjelasan singkat di atas saya kira setelah mmebaca sampai di sini, anda sudah mengetahui termasuk dari jenis yang manakah anda apakah introvert atau ekstrovert. Apabila anda termasuk seorang introvert dan selama ini merasa orang lain menganggap anda aneh, ternyata anda tak sendirian loh. Berdasarkan suatu data, jumlah seorang introvert adalah 25% dari populasi dunia. Dan selebihnya adalah ekstrovert.

Perbedaan mendasar dari introvert dan ekstrovert dapat dilihat dari cara mereka mendapatkan “energi”. Jadi, orang introvert ini mendapatkan energi dari dalam diri mereka sendiri, sedangkan ekstrovert mendapatkan “energi” dari orang-orang di sekeliling mereka.

Menurut Jung (dalam Lefrancus, 1979 : 421) terdapat dua dimensi utama kepribadian, yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert ditandai dengan mudah bergaul, terbuka, dan mudah mengadakan hubungan de ngan orang lain. Sedangkan introvert ditandai dengan sukar bergaul, tertutup, dan sukar mengadakan hubungan dengan orang lain.

Yah seperti itulah cara kita menilai diri sendiri maupun orang lain apakah termasuk kepribadian introvert atau ekstrovert. Dari situ kita dapat mengartikan apakah pengertian introvert dan ekstrovert dengan pengertian yang mudah kita pahami. Meskipun beberapa ahli ada yang mendefinisikan menurut pandangan mereka.

Salah satu ahli tersebut adalah Jung mengatakan (dalam Hall dan Lindzey, 1978 : 125) bahwa ekstrovert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia objektif, orientasinya terutama tertuju ke luar. Pikiran, perasaan, serta tindakannya lebih banyak ditentukan oleh lingkungan. Sedangkan introvert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia subjektif, orientasinya tertuju ke dalam.

Meskipun pada dasarnya kepribadian manusia dapat dibedakan menjadi introvert dan ekstrovert, namun ada juga kepribadian manusia yang merupakan perpaduan antara introvert dan ekstrovert, yaitu ambivert.

Kenapa kok ada kepribadian ambivert? Seperti yang saya bilang di awal bahwa manusia itu makhluk yang unik, jadi tidak bisa bersifat terlalu sederhana yang hanya terdiri dari 2 kutub. Tipe kepribadian ambivert ini dikenal sebagai tipe yang easy going, tetapi juga cenderung sensitif dan moody. Ibaratnya kalau introvert itu hewan yang hidup dalam air sedang ekstrovert adalah hewan yang hidup di darat, maka tipe ambivert ini ibaratnya hewan yang hidup di 2 alam (amfibi) hehehe…

Sosok introvert ini meski seringkali dianggap aneh tapi tanpa mereka dunia akan kekurangan sosok ilmuwan, musisi, seniman, penyair, pembuat film, dokter, matematikawan, penulis, dan filsuf. Sosok introvert ini apabila menekuni suatu bidang bisa jadi dia akan ahli di bidang tersebut karena sifatnya yang lebih dipengaruhi oleh dunia subjektif.

Seringkali seorang introvert sebagai kaum minoritas merasa dirinya berbeda dengan orang lain dan kemudian membenci dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Dan bisa jadi kemudian menjadi seorang psikopat. Sebenarnya itu bukan sepenuhnya salah anda menjadi seorang introvert. Anda harus mulai belajar menghargai diri anda sendiri dan bangunlah komunitas atau setidaknya carilah kenalan beberapa orang introvert lainnya agar bisa saling berbagi dan membuktikan kepada orang lain bahwa anda tidaklah seperti yang mereka kira.

Begitu pula seorang ekstrovert sebagai mayoritas sebaiknya menghormati seseorang yang memiliki kepribadian introvert dan tidak menganggap mereka berbeda atau aneh. Karena kaum introvert inilah yang mampu memberikan sumbangan besar bagi dunia ini. Mereka adalah pengubah dunia. Banyak orang-orang besar yang menemukan karya besar justru adalah seorang introvert. So, tidak ada yang salah dengan introvert, mereka adalah manusia yang normal cuma berbeda saja orientasinya.

Tak dapat dipungkiri memang kalau selama ini terdapat mitos-mitos negatif mengenai introvert yang melekat pada masyarakat, akan tetapi itu tak sepenuhnya benar. Ini akan coba saya ulas pada artikel mendatang.